Leia

Honkastrat


Namn: S*Fridalas Dusty

14-07-12

Mamma: S*Fridalas Gazelle

pappa: S*Fridalas Exodus


Info:

Husets finsmakare och princessa.

 

Dusty's pawpeds


GSD IV: Normal enligt test på föräldrardjur

HCM: 15-12-06

PK test:

2020/04/26


2017/10/29


17-01-01

15-08-15

15-04-18

14-12-13